یک زندانی سیاسی در زندان اوین خودکشی کرد

evinیک زندانی سیاسی در بند 8 زندان اوین اقدام به خودکشی کرد. به خواندن ادامه دهید

انتقال برزگری از بند 240 به 350

smail barzegariاسماعیل برزگری روز شنبه 9 آذر ماه از انفرادی بند 240 زندان اوین به بند 350 این زندان منتقل شد. به خواندن ادامه دهید

5 سال حبس تعزیری و تشکیل پرونده جدید برای اکبر امینی

akar aminiبا گذشت بیش از چهارماه از بازداشت اکبر امینى محکومیت پنج ساله وى قطعى شده و پرونده دیگرى نیز با اتهامات واهى و سنگین در دادسراى اوین علیه این زندانى سیاسى محبوس در بند 350 اوین گشوده شده است. به خواندن ادامه دهید